Nu esti inca utilizator?

Cautare

1. Actul de proprietate in original 

2. Certificat fiscal de la Directia Taxe si Impozite Locale sau Primaria Localitatii in care se afla apartamentul - pentru judete. In certificatul fiscal : proprietarul sau proprietarii cu numele corect; adresa corecta a apartamentului; suprafata de teren aferenta; fara datorii. 

3. Certificatul fiscal trebuie sa aiba vechime de maximum 3 zile si sa fie eliberat in luna in care se incheie contractul de vanzare cumparare. 

4. Incheierea de carte funciara de la judecatoria de sector sau de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Biroul de Carte Funciara de sector. 

5. Extras de carte funciara (valabil 5 zile de la data depunerii cererii la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Biroul de Carte Funciara de sector), se obtine numai de catre biroul notarial. In extras trebuie precizata adresa corecta a apartamentului (din titlul de proprietate); numele corect al proprietarului / proprietarilor; ca imobilul nu este grevat de sarcini. 

6. Adeverinta de la asociatia de locatari / proprietari din care sa reiasa ca apartamentul nu are datorii la cotele de intretinere, vizata la primaria de sector. 

7. Ultima chitanta de achitare a energiei electrice. 

8. Dosar cadastral in copie. 

9. Certificate de casatorie vanzatori si cumparatori (daca este cazul), sau sentinta civila de divort cu mentiunea "definitiva si irevocabila". 

10. Cartile de identitate / buletine in perioada de valabilitate. 


Toate documentele de mai sus se vor prezenta in original.Back


Publicitate


Parteneri Imobiliare